Jesper Smedegaard

Valget af uddannelse

Forestillingen om at kombinere min største interesse med mit fremtidige arbejde var min primære bevæggrund for at vælge biløkonomuddannelsen ved Erhvervsakademi Aarhus. At være beskæftiget indenfor en branche, der indeholder elementer fra kendte erhverv som fx finansiering, leasing, forsikring, salg og markedsføring, så jeg som den optimale mulighed for at få en alsidig og spændende hverdag. Hertil kommer, at bilbranchen både dengang var - og stadigvæk er - inde i en rivende udvikling og omstrukturering som gør, at der stilles stadigt større krav til personalet i fremtidens bilhuse. Ved at vælge biløkonomuddannelsen ville jeg ikke være ”låst” i én bestemt arbejdsfunktion. Tværtimod ville biløkonomuddannelsen give mig den rette indgangsvinkel og teoretiske ballast til at kunne håndtere et væld af krævende arbejdsopgaver i min fremtidige arbejdsfunktion.

Jobbet i uddannelsesvirksomheden under studiet betød for mig, at jeg havde noget praktisk at relatere teorierne til. Det giver en bedre forståelse for det, vi arbejdede med på studiet. Studiet er hårdt arbejde, hvor det gælder om at finde balancen mellem det at arbejde med opgaver i virksomheden og det at gennemføre et fuldtidsstudie. Det kræver, at man gør en indsats, men til gengæld er verden fuld at muligheder, når man står med eksamensbeviset i hånden. Endnu et positivt element ved biløkonomuddannelsen er muligheden for specialeforløb i udlandet. Mit udlandsophold hos et tysk søsterselskab gjorde, at jeg fik et godt grundlag for at kunne skrive min hovedopgave, samtidig med at jeg udviklede mig rent personligt mht. sprogkundskaber og det at omgås andre mentaliteter. Specielt det sidste har efterfølgende vist sig at være en ubetinget fordel i mit arbejde som biløkonom hos Pema Last- og trailerudlejning A/S.

At arbejde som biløkonom

Efter endt uddannelse er jeg nu ansat som biløkonom i busafdeling hos Pema Last- og trailerudlejning A/S. Min forudsigelse om en alsidig hverdag har indtil videre holdt stik, idet jeg endnu ikke har oplevet to arbejdsdage som har været ens. Mine arbejdsopgaver spænder bredt lige fra marketingopgaver og annoncering i relevante medier og på internettet over budgetplanlægning og nøgletalsberegning til inspektion/dokumentation af nye busser. Biløkonomuddannelsen har givet mig et godt fundament, men der er stadig meget at lære. Heldigvis er mulighederne åbne for en biløkonom. En mulighed er diplomlederuddannelsen, en anden er HD. Vigtigst for mig er det dog at være en del af det informationsnetværk, der eksisterer blandt dimittenderne af danske biløkonomer.

<< Tilbage