4. semester

4. semester består af et praktikforløb og en afsluttende opgave. Du har mulighed for at specialisere dig efter dine interesser og karriereplaner, da du selv vælger praktikvirksomheden og emnet for den afsluttende opgave.

Praktik i en virksomhed

15 ECTS

Du starter 4. semester med 3-6 måneders praktikophold i en relevant virksomhed i Danmark eller i udlandet. Praktikken giver dig mulighed for at koble din teoretiske viden med praktisk arbejde i en virksomhed, og du får erfaring, som du kan bruge når du skal søge dit første job.

Det er dit eget ansvar at finde en praktikvirksomhed, men Erhvervsakademiet stiller en lang række kontakter til rådighed. Se eksempler på praktikvirksomheder.

Du har mulighed for at tage praktikken i udlandet. Læs mere her.

Afsluttende eksamensprojekt

15 ECTS

Det afsluttende projekt er en større opgave, hvor du skal arbejde med en kompleks problemstilling og lægge en konkret handlingsplan for et problemområde.

Mange studerende vælger at skrive deres afsluttende projekt i den virksomhed, de har været i praktik i.