Uddannelsen

Vi har lyttet til erhvervslivet og gjort uddannelsen endnu mere operationel.

Markedsføringsøkonomuddannelsen er en 2-årig videregående uddannelse, hvor du får kompetencer til at planlægge og realisere markedsførings-, salgs- og kommunikationsopgaver.

Tværfaglighed og specialisering

Uddannelsens omdrejningspunkt er markedsføring og salg. De fire semestre er bygget op omkring fem fagområder, to specialiseringsfag, et praktikophold og et afsluttende projekt. 

Uddannelsen er tværfagligt opbygget. På 1. og 2. semester følger du fagene 'International markedsføring', 'Markedskommunikation', 'Økonomi', 'Erhvervsret' og 'Organisation, individ og innovation'.

På 3. og 4. semester specialiserer du dig i den retning, din karriere skal udfolde sig. Eksempler på specialer er 'Digital markedsføring og e-handel' eller 'Indkøb og forhandling'. Specialiseringe består af to specialiseringsfag, en praktikperiode og et afsluttende eksamensprojekt. Der er mulighed for at gennemføre uddannelsens 3. og/eller 4. semester i udlandet.

Uddannelsen er bygget op over følgende uddannelseselementer med hvert sit tværfaglige indhold:

1. semester2. semester3. semester4. semester

Forretnings-
forståelse
(5 ECTS)

Metode og
markedsanalyse
(10 ECTS)

Markedsforståelse
(15 ECTS)

Taktisk og operationel
markedsføring B-t-C
(15 ECTS)

Taktisk og operationel
markedsføring B-t-B
(15 ECTS)

Internationali-
sering
(10 ECTS)

Specialiserings-
fag
(20 ECTS)

3 måneders praktikforløb
i en virksomhed

(15 ECTS)

Afsluttende
eksamensprojekt

(15 ECTS)

Hverdagen på studiet

Undervisningen er dialogbaseret holdundervisning. Vi arbejder med konkrete og virkelighedsnære cases, holder seminarer og tager på virksomhedsbesøg og studieture. Du kommer til at tilegne dig fagene gennem undervisernes præsentationer og gruppearbejde med dine medstuderende.

Læs mere om hverdagen på studiet

Studietur

Som et led i uddannelsen tager vi på en obligatorisk studietur til en spændende europæisk eksportdestination. Her udfører vi en markedsanalyse for en konkret virksomhed, besøger virksomheder og evt. et universitet på destinationen. Du skal regne med en udgift på ca. 5.000 kr., som du selv betaler. Udgiften kan være større på nogle af specialiseringsholdene – læs mere under de enkelte specialiseringer.

Specialiser dig

Med en specialisering får du noget ekstra ud af din uddannelse. Vi gør opmærksom på, at specialiseringerne kun udbydes til studiestart i august.

Internationale muligheder

Du har gode muligheder for at sætte et internationalt præg på din uddannelse. Du kan: