Studietilfredshed

- markedsføringsøkonom

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Område 2013
svar fra 74 %
2014
svar fra 70 %
2015
svar fra 70 %
Studieglæde 
- Hvordan de studerende trives på uddannelsen.
64  66 64
Udbytte 
- Hvor tilfredse de studerende er med det faglige udbytte og niveau på uddannelsen.
66 67 67
Loyalitet
- I hvor høj grad de studerende anbefaler uddannelsen til andre og forventer at gennemføre.
75 76 75
Vurdering af forhold, som har betydning for studieglæde og loyalitet
Organisering af uddannelsen  66  70 66
Undervisning 71 72 73
Socialt miljø 74  73 74
Fysisk miljø 70  na 65
Udstyr og materialer 71 na 69

Indekstal på en skala fra 0-100.

Læs mere om studietilfredshed her.