Ansøg om optagelse på markedsføringsøkonom

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på markedsføingsøkonomuddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus.

Vejledning

Find svar på dine spørgsmål om ansøgning her

Ansøgning til sommeroptag

Ansøgningsfristen er:

  • 15. marts kl. 12.00 (kvote 2 og ansøgere med udenlandsk adgangsgivende eksamen)
  • 5. juli kl. 12.00 (kvote 1)

Du ansøger på optagelse.dk

Du kan søge fra 1. februar. 

Ansøgning til vinteroptag

Ansøgningsfriten er:

  • 1. december kl. 12.00 (kvote 1 og kvote 2)
  • 15. oktober kl. 12.00 (ansøgere med udenlandsk adgangsgivende eksamen)

Du ansøger via online ansøgningsskema her på eaaa.dk

Du kan søge fra 1. september. 

Til vinteroptaget udbydes ikke specialiseringer, ligesom udvalget af valgfag og sommerskoler er begrænset.

Studiestart

For sommeroptaget er studiestart 28. august 2017.

For vinteroptaget er studiestart 30. januar 2017.

Inden studiestart kan du tage genopfriskningskurser i matematik og erhvervsøkonomi. Dette gælder kun for sommeroptaget. 

Adgangskrav

Adgang via gymnasial eksamen (kvote 1 eller kvote 2)
Specifikke adgangskrav: engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B

Adgang via en af erhvervsuddannelserne (kvote 2)

  • detailhandelsuddannelse med specialer
  • eventkoordinatoruddannelsen (trin 2)
  • finansuddannelsen (trin 2)
  • generel kontoruddannelse
  • handelsuddannelse med specialer
  • kontoruddannelse med specialer

Specifikke adgangskrav: engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

Adgang via anden relevant erhvervsuddannelse (kvote 2) 
Specifikke adgangskrav: engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B

For dig der ønsker at deltage i bilbranchens særlige forløb
Du skal have en aftale med en uddannelsesvirksomhed inden 1. juli.

Hvis du for eksempel er mekaniker, har du mulighed for at søge dispensation. Du skal som minimum have følgende enkeltfag: dansk B eller samfundsfag B, engelsk C (niveau B anbefales) og matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

Uddannelsesretninger

Til sommeroptaget kan du søge ind på en række linjer under markedsføringsøkonom-uddannelsen.

Du søger om optagelse på specialiseringen efter, du er optaget på markedsføringsøkonomu-ddannelsen. Du får svar inden studiestart.

Speciale i biløkonomi
Hvis du ønsker at søge ind på denne linje, skal du kontakte koordinator Finn Rolighed på firo@eaaa.dk for mere information om ansøgningsproceduren.

Markedsføringsøkonom plus
Når du har modtaget dit optagelsesbrev, bliver du udpeget til linjen ud fra dit karaktergennemsnit. Du skal desuden deltage i et interview inden optagelsen. 

'Iværksætter', 'globalisering', 'business & design management', 'europæisk business' eller 'for eliteidrætsudøvere'
Når du har modtaget dit optagelsesbrev, skal du udfylde et særskilt ansøgningsskema.

Få overblikket

Liste med alle uddannelser, KOT-nr. og vinteroptag

Se kvotefordeling og adgangskvotienter for alle uddannelser

Den internationale linje

For de engelsksprogede uddannelser gælder det, at ansøgere uden engelsk som modersmål skal have bestået engelsk B eller tilsvarende.

---

Du bliver kontaktet direkte, hvis en uddannelse, linje eller specialeretning, du har ønsket i ansøgningen, mod forventning ikke kan oprettes.