Garantikvotient

Professionsbachelor som overbygning

Du er garanteret optag på en af vores 1½-årige professionsbacheloruddannelser, hvis du har et vægtet gennemsnit på min. 5 (hæves til 6 fra sommeren 2017) fra din adgangsgivende uddannelse.

Hvis du opfylder adgangskravene og garantikvotienten, optages du på den uddannelse, du søger som din førsteprioritet ved det pågældende optag. 

Se adgangskvotienter på de enkelte uddannelser fra tidligere optag her

Vær opmærksom på, at garantien ikke gælder hvis:

  • du først afslutter din adgangsgivende uddannelse efter ansøgningsfristen
  • du søger om optagelse på professionsbachelor i innovation og entrepreneurship. Her sker optagelsen på baggrund af en optagelsessamtale
  • du søger en af de ledige studiepladser, som annonceres efter ansøgningsfristen

Du kan udregne dit vægtede gennemsnit via nedenstående skema. Du skal indtaste dine karakterer og tilhørende ECTS-point. Vær opmærksom på, at beregneren kun er vejledende.

Udregning af vægtet gennemsnit (excel)