Har du spørgsmål om SU?

Du kan få information om SU, dine rettigheder og muligheder på su.dk. Her kan du også søge SU og ændre dine SU-forhold.

Sådan søger du SU

Læs om den nye SU-reform

Den nye SU-reform 'Bedre igennem uddannelserne', der blev vedtaget i marts 2013, medfører ændringer. Se hvad SU-reformen betyder for dig

SU og studieaktivitet: Læs om de nye regler

Starter du på en videregående uddannelse 1. juli 2016 eller senere, og får du SU til uddannelsen, må du højst være 6 måneder forsinket (svarende til 30 ECTS-point) i forhold til det antal SU-klip, du har fået til uddannelsen. Hvis du bliver forsinket mere end 6 måneder, bliver din SU stoppet. Dette gælder også hvis du starter på en overbygningsuddannelse efter 1. juli 2016.

Er du startet på din uddannelse før 1. juli 2016, gælder de tidligere regler stadig. Du må maks. være 12 måneder forsinket, før din SU bliver stoppet.

Vi kontrollerer løbende din studieaktivitet.

Læs mere om SU-reglerne på su.dk

Få vejledning ved SU Spot

Du kan henvende dig ved SU Spot, hvis der er problemer med din SU, eller hvis du skal søge tillæg i forbindelse med fx barsel eller sygdom. Vores målsætning er, at du får den SU og evt. ekstra støtte, du er berettiget til, så du kan koncentrere dig om din uddannelse.

Find SU Spot