Overblik over uddannelser på Erhvervsakademi Aarhus

Se hvilke uddannelser, du kan søge til sommer- og vinteroptaget.

Klik på den uddannelse, du vil læse mere om.

UddannelserKOT-nr.Vinteroptag
Erhvervsakademiuddannelser
Automationsteknolog 70350  
Autoteknolog * 70460 
Byggekoordinator 72170   
Datamatiker      71710 
Financial controller 74450   
Finansøkonom  74110   
It-teknolog * 76210  x **
Jordbrugsteknolog  77110   
Laborant 78360 
Markedsføringsøkonom 79410  x ***
Miljøteknolog 77700   
Multimediedesigner 81560 
Produktionsteknolog 84290  
Serviceøkonom 86156   
3½-årige professionsbacheloruddannelser
Finansbachelor  45860   
Økonomi og informationsteknologi 58800   
1½-årige professionsbacheloruddannelser
Digital konceptudvikling  x
Innovation og entrepreneurship   
International handel og markedsføring   x
Jordbrugsvirksomhed   
Laboratorie-, fødevare-, eller procesteknologi
Produktudvikling og teknisk integration -  
Softwareudvikling * / *****
Webudvikling x
Internationale uddannelserKOT-nr.Vinteroptag
AP degree programmes
Agro Business and Landscape Management, study line: Environmental Management 77115  
Automotive Technology 70470   x
Chemical and Biotechnical Science 78370   
IT Network and Electronics Technology
76215  x **
Marketing Management 79415   
Multimedia Design and Communication 81565 
Bachelor's programmes
Financial Management and Services 45865   
Bachelor's top-up programmes
Agricultural and Environmental Management  
Chemical and Biotechnical, Food or Process Technology
Digital Concept Development x
Innovation and Entrepreneurship -  
International Sales and Marketing Management  
Product Development and Integrative Technology -  
Software Development *****
Web Development

Uddannelsens KOT-nr. anvendes ved sommeroptaget via optagelse.dk.

* På disse uddannelser foregår undervisningen på engelsk. Hvis du ønsker det, kan du aflevere skriftlige eksamensprojekter og gå til eksamen på dansk. Ønsker du derimod at skrive eksamensprojekter og gå til eksamen på engelsk, skal du have engelsk på B-niveau eller tilsvarende.

** Til vinteroptaget på it-teknologuddannelsen udbydes kun studielinjen 'netværksteknologi'/'Network Technology'.

*** Til vinteroptaget på markedsføringsøkonomuddannelsen udbydes ikke specialiseringer, ligesom udvalget af valgfag og sommerskoler er begrænset.

***** Til sommeroptaget optager vi kun studerende i det omfang, vi har pladser på eksisterende hold.