Standby

Gælder kun for sommeroptaget via optagelse.dk

På Erhvervsakademi Aarhus har du mulighed for at søge om optagelse på standby. Ønsker du at søge en standby-plads, skal du krydse feltet ’standby’ af i din ansøgning på optagelse.dk.

At blive optaget på standby betyder, at du får tilbudt en ventelisteplads.

Vær derfor opmærksom på, at når du søger en standby-plads, er der sandsynlighed for, at du ikke får en studieplads ved sommerens optag, men først kan starte på uddannelsen ved næste optag. Før du søger en standby-plads, skal du overveje, om du ønsker at begynde på en uddannelse med det samme, eller om du er villig til at vente til næste optag. Vær desuden opmærksom på, at hvis du får tilbudt en standby-plads, bliver du ikke optaget på en lavere prioriteret uddannelse, selvom du opfylder betingelserne for at blive optaget.

Sådan bliver en standby-plads til en studieplads

Hvis du får tilbudt en standby-plads den 30. juli, betyder det, at du bliver placeret på en venteliste.

Hvis nogen af de optagne på uddannelsen siger ’nej tak’ til deres studieplads, så tilbydes de ledige studiepladser til ansøgere, der har fået en standby-plads.

Frem til 15. august kan du få tilbudt en studieplads med sommerstart. Hvis du bliver tilbudt en plads i standby-perioden (dvs. inden 15. august), men siger ’nej tak’, så mister du din standby-plads og kan ikke få tilsagn til det kommende optag.

Hvis du ikke får tilbudt en studieplads i standby-perioden, får du umiddelbart efter 15. august et tilsagn om, at du er optaget på uddannelsen til næste studiestart.

Husk at du stadig skal søge rettidigt til det kommende optag og desuden markere feltet ’jeg har tilsagn’ i ansøgningsskemaet. Husk også at vedlægge dit tilsagnsbrev.

Læs mere om tilsagn