Kvote 2

Du skal søge i kvote 2:

  • hvis du har en erhvervsuddannelse
  • hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen
  • hvis du søger en dispensation eller ikke har en adgangsgivende eksamen.

Du kan søge i kvote 2, hvis du er ansøger med en gymnasial eksamen og ønsker at blive vurderet på andet end dit gennemsnit. Se adgangskvotienter fra tidligere optag

Har du en eux? så find en vejledning her

Vurderingskriterier

Vurderingen af ansøgere i kvote 2 foregår ud fra følgende kriterier:

  • Karakterer/gennemsnittet i den adgangsgivende uddannelse
  • Fagniveauer i fag som er indeholdt i den adgangsgivende uddannelse. Afhængig af uddannelse kan det dreje sig om følgende fag: engelsk, matematik, virksomhedsøkonomi (tidl. erhvervsøkonomi), kemi, og biologi
  • Anden relevant uddannelse 
  • Erhvervserfaring (fuldtid) min. 30 timer pr. uge i minimum 16 uger (heri også værnepligt og lønnet praktik på en EUD-uddannelse)
  • Andre aktiviteter i minimum 16 sammenhængende uger, fx højskoleophold og udlandsophold, der ikke er ferie
  • Frivilligt ulønnet arbejde af mindst 1 års varighed
  • Motiveret ansøgning (max 1 A4 side) med begrundelse for dit uddannelsesvalg, kendskab til fagligt indhold i uddannelsen og et karriereperspektiv – hvad vil du bruge uddannelsen til?

Husk dokumentation

Du skal udfylde din ansøgning med alle de aktiviteter, du ønsker medtaget i kvote 2-vurderingen.

Dokumentation for både din adgangsgivende uddannelse og for alle dine øvrige aktiviteter, skal uploades og medsendes som bilag. Hertil kommer en motiveret ansøgning, som vil indgå i vurderingen. Er din adgangsgivende uddannelse en gymnasial eksamen fra 2004 eller nyere, vil du kunne overføre den fra eksamensdatabasen via optagelse.dk.

Til grund for vurderingen i kvote 2 kan der højest lægges 12 måneders aktivitet. Vi udvælger de 12 måneders aktivitet, som videst muligt opfylder de fleste af vores kvote 2 kriterier.

Ansøgningsfrist

For sommeroptaget er ansøgningsfristen 15. marts kl. 12.00. Dokumentation for kvote 2-aktiviteter skal vedlægges ansøgningen inden ansøgningsfristens udløb. Kun dokumentation for igangværende aktiviteter (fx suppleringsfag) kan uploades efterfølgende, dog senest 5. juli kl. 12.00. 

For vinteroptaget er ansøgningsfristen 1. december kl. 12.00 (bemærk at ansøgere med international adgangsgivende eksamen skal søge inden 15. oktober kl. 12.00). Alle ansøgninger behandles samlet - uanset om du vil vurderes i kvote 1 eller 2. Al relevant dokumentation skal foreligge ved ansøgningsfristens udløb.