Eux-vejledning

Hvis du har eller forventer at bestå en eux og vil søge optagelse på en uddannelse på Erhvervsakademi Aarhus, skal du søge optagelse digitalt via optagelse.dk. Du skal selv uploade dit eux-bevis til din ansøgning på optagelse.dk. Ansøgningsfristerne er 15. marts kl. 12, hvis du søger optagelse i kvote 2, og 5. juli kl. 12, hvis du søger optagelse i kvote 1 (på baggrund af gennemsnittet fra din eux).

Betinget optagelse med eux for årets dimittender

Hvis du søger optagelse i umiddelbar forlængelse af din eux, og du ikke har bestået din eux på ansøgningstidspunktet, kan du søge betinget optagelse, hvis du forventer at bestå din eux senest i forbindelse med studiestarten på den uddannelse, du søger.

Når du i juni har bestået den gymnasiale del af din eux, skal du på din skole bede om at få udskrevet et foreløbigt eksamensbevis. Du skal selv uploade beviset til din ansøgning på optagelse.dk inden 5. juli kl. 12. Hvis du kan optages, vil du 30. juli modtage et tilbud om betinget optagelse, det vil sige et tilbud om en studieplads, der er under forudsætning af, at du skal sende dit endelige eux-bevis til optag@eaaa.dk, når du har bestået din fag-/svendeprøve og inden studiestart. Hvis du ikke består fag-/svendeprøven, mister du den betingede studieplads.