Digital ansøgning

Gælder kun for sommeroptaget via optagelse.dk

Ansøgning foregår digitalt med NemID. Din adresse udfyldes automatisk, og dit eksamensresultat indhentes med stor sandsynlighed også automatisk, hvis du har en gymnasial eksamen fra 2004 eller nyere.

Det er dit ansvar at sikre, at dit eksamensresultat fremgår af ansøgningen og at overføre dit eksamensbevis fra eksamensdatabasen eller vedhæfte det som bilag til ansøgningen.

Al relevant dokumentation vedhæftes den digitale ansøgning inden ansøgningsfristens udløb. Dette gælder både i kvote 2 (senest 15. marts kl. 12.00) og kvote 1 (senest 5. juli kl. 12.00).