Når du skal søge

Sommeroptag med studiestart i august

Ansøgning til alle erhvervsakademiuddannelser og 3½-årige professionsbacheloruddannelser foregår digitalt på optagelse.dk.

Du kan søge fra 1. februar.

Vinteroptag med studiestart i januar

Vi har vinteroptag på udvalgte uddannelser. Se listen over uddannelser med vinteroptag

Ansøgningen foregår digitalt via et ansøgningsskema her på hjemmesiden.

Bemærk at for vinteroptaget behandles alle ansøgninger samlet - uanset om du vil vurderes i kvote 1 eller 2.

Du kan søge fra 1. september.

Særligt for 1½-årige professionsbacheloruddannelser

Ansøgning til 1½-årige professionsbacheloruddannelser foregår digitalt via et ansøgningsskema her på hjemmesiden.

Få overblik over alle vores 1½-årige professionsbacheloruddannelser

Adgangskravet er en afsluttet erhvervsakademiuddannelse eller tilsvarende. Ansøgningerne vurderes ikke efter kravene i kvote 1 og 2, og der giver ikke standby-pladser. Dog kan der være ventelister på nogle uddannelser.

Du kan søge fra 1. februar og 1. september.

Vigtige datoer

Se oversigt over ansøgningsfrister og andre vigtige datoer