Overblik over uddannelser på Erhvervsakademi Aarhus

Se hvilke uddannelser, du kan søge til sommer- og vinteroptaget 2018

Klik på den uddannelse, du vil læse mere om.

UddannelserKOT-nr.Vinteroptag
Erhvervsakademiuddannelser
Automationsteknolog 70350  
Autoteknolog * 70460 
Byggekoordinator 72170   
Datamatiker      71710 
Financial controller 74450   
Finansøkonom  74110   
It-teknolog * 76210 
Jordbrugsteknolog  77110   
Laborant 78360   x
Markedsføringsøkonom  79410  x **
Miljøteknolog 77700   
Multimediedesigner 81560 
Produktionsteknolog 84290  
Serviceøkonom 86156   
3½-årige professionsbacheloruddannelser
Finansbachelor  45860   
Fødevareteknologi og -applikation 47360  
Økonomi og informationsteknologi 58800   
1½-årige professionsbacheloruddannelser
Digital konceptudvikling  
E-handel -  
Innovation og entrepreneurship   
International handel og markedsføring   
It-sikkerhed - x
Jordbrugsvirksomhed   
Laboratorie-, fødevare-, eller procesteknologi
Produktudvikling og teknisk integration -  
Softwareudvikling * / ***
Webudvikling x
Internationale uddannelserKOT-nr.Vinteroptag
AP degree programmes
Agro Business and Landscape Management, study line: Environmental Management 77115  
Automotive Technology 70470   x
Chemical and Biotechnical Science 78370   
IT Technology
76215 
Marketing Management 79415   
Multimedia Design and Communication 81565   
Bachelor's programmes
Financial Management and Services 45865   
Bachelor's top-up programmes
Agricultural and Environmental Management  
Chemical and Biotechnical, Food or Process Technology
Digital Concept Development  
Innovation and Entrepreneurship -  
International Sales and Marketing Management  
Product Development and Integrative Technology -  
Software Development ***
Web Development

Uddannelsens KOT-nr. anvendes ved sommeroptaget via optagelse.dk.

* Hvis der ikke er ansøgere nok til både et dansk og et internationalt hold på uddannelsen, samler vi alle optagne på ét hold. Undervisningen vil i dette tilfælde foregå på engelsk. Du får besked om dette i optagelsesbrevet. Når du har søgt den danske uddannelse, kan du under alle omstændigheder aflevere skriftlige opgaver og gå til eksamen på dansk. Ønsker du at skrive eksamensprojekter og gå til eksamen på engelsk, skal du have engelsk på B-niveau eller tilsvarende.

** Til vinteroptaget udbydes ikke specialiseringer, ligesom udvalget af valgfag og sommerskoler er begrænset.

*** Til sommeroptaget optager vi kun studerende i det omfang, vi har pladser på eksisterende hold.