Specifikke adgangskrav

- til videregående uddannelser på Erhvervsakademi Aarhus

Adgangskravene gælder for både den danske og den internationale linje af uddannelsen, hvis du er dansk ansøger.

BEMÆRK: For de engelsksprogede uddannelser gælder det, at ansøgere uden engelsk som modersmål skal have bestået engelsk B eller tilsvarende.

Klik på en uddannelse i listen nedenfor og se de specifikke adgangskrav.

Erhvervsakademiuddannelser

Automationsteknolog
Autoteknolog
Byggekoordinator
Datamatiker
Financial controller
Finansøkonom
It-teknolog
Jordbrugsteknolog
Laborant
Markedsføringsøkonom
Miljøteknolog
Multimediedesigner
Serviceøkonom
Produktionsteknolog

Professionsbacheloruddannelser

Finansbachelor
Økonomi og informationsteknologi

Professionsbachelor som overbygning

Digital konceptudvikling
Innovation og entrepreneurship
International handel og markedsføring
Jordbrugsvirksomhed
Laboratorie-, fødevare- eller procesteknologi
Produktudvikling og teknisk integration
Softwareudvikling
Webudvikling