Hvis jeg får afslag?

Hvis din ansøgning ikke kan godkendes, fordi du ikke opfylder adgangskravene, vil du modtage et afslagsbrev fra Erhvervsakademi Aarhus, så snart din ansøgning er blevet vurderet.

Hvis din ansøgning til sommeroptaget godkendes, men du ikke kan optages på nogen af de uddannelser, du har søgt, modtager du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT). I afslagsbrevet er der en liste over uddannelser med ledige pladser.

Ledige pladser

På Erhvervsakademi Aarhus kan uddannelser med ledige pladser søges indtil studiestart. Ved sommeroptaget opfattes ansøgninger som er modtaget inden den 11. august som rettidige og bliver vurderet på baggrund af gennemsnittet fra den adgangsgivende eksamen. Ansøgninger som er modtaget efter den 11. august, vil blive vurderet efter først til mølle-princippet.

Læs mere om ledige pladser

Vinteroptag

Hvis du får afslag på optagelse ved vinteroptaget, kan du ligeledes søge om optagelse på en ledig studieplads indtil studiestart efter først til mølle-princippet.

Særligt for 1½-årige professionsbacheloruddannelser

Hvis der ikke er plads til alle ansøgere på uddannelsen, får du afslag i løbet af uge 28 (sommeroptaget) eller uge 50/51 (vinteroptaget). Der oprettes evt. ventelister, hvilket du får mere information om i mailen om afslaget.