Studietilfredshed

- miljøteknolog

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Område 2013
svar fra 83 %
2014
svar fra 73 %
2015
svar fra 89 %
Studieglæde 
- Hvordan de studerende trives på uddannelsen.
72  62 61
Udbytte 
- Hvor tilfredse de studerende er med det faglige udbytte og niveau på uddannelsen.
72 62 62
Loyalitet
- I hvor høj grad de studerende anbefaler uddannelsen til andre og forventer at gennemføre.
79 75 73
Vurdering af forhold, som har betydning for studieglæde og loyalitet
Organisering af uddannelsen  62  54 56
Undervisning 79 66 69
Socialt miljø 80  73 74
Fysisk miljø 58  na 51
Udstyr og materialer 69 na 64

Indekstal på en skala fra 0-100.

Læs mere om studietilfredshed her.