Miljøteknolog

For dig der vil arbejde inden for miljøområdet - fx med at sikre miljøet og udføre miljøforbedringer i virksomheder.

Miljøteknolog er en 2-årig videregående uddannelse, der giver dig en bred viden inden for miljøområdet. Området er blevet kompliceret, og derfor har virksomhederne behov for miljøteknologer, der kan sikre bæredygtighed, mindske forureningen og overholde miljølovgivningen.

Læs mere om uddannelsen

Mød de studerende

Planlæg og udfør miljøforbedringer i virksomheder

Med kompetencer inden for miljøområdet, kan du fx planlægge og udføre miljøforbedringer i virksomheder, anvende metoder til rensning af spildevand, jord og luft og optimere affaldsbehandling og -håndtering. Derudover kan du minimere energiforbruget i virksomheder og håndtere eventuel spild og udslip. Samtidig bliver du i stand til at kommunikere og vejlede om miljøteknologiske forhold.

Læs mere om dine karrieremuligheder