Underviserevaluering

- professionsbachelor i laboratorie-, fødevare- eller procesteknologi

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert forår en underviserevaluering. Herunder ser du resultatet for uddannelsen.

Underviseren 2013 2014 2015
Underviserens evne til at variere undervisningen  -  4,1 4,3
Underviserens evne til at sammenkæde teori og praksis  -  4,1 4,5
Underviserens engagement  -  4,3 4,4

På en skala fra 1-5.

Læs mere om underviserevaluering her.