Studietilfredshed

- professionsbachelor i laboratorie-, fødevare- eller procesteknologi

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Område 2013
svar fra 66 %
2014
svar fra 85 %
2015
svar fra 81 %
Studieglæde 
- Hvordan de studerende trives på uddannelsen.
63  69 67
Udbytte 
- Hvor tilfredse de studerende er med det faglige udbytte og niveau på uddannelsen.
63 69 65
Loyalitet
- I hvor høj grad de studerende anbefaler uddannelsen til andre og forventer at gennemføre.
69 73 78
Vurdering af forhold, som har betydning for studieglæde og loyalitet
Organisering af uddannelsen  60  72 64
Undervisning 65 73 68
Socialt miljø 72  88 86
Fysisk miljø 67  na 66
Udstyr og materialer 59 na 67

Indekstal på en skala fra 0-100.

Læs mere om studietilfredshed her.