Ansøg om optagelse på professionsbachelor i laboratorie-, fødevare- eller procesteknologi

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på professionsbachelor i laboratorie-, fødevare- eller procesteknologi på Erhvervsakademi Aarhus.

Ansøgningsfrist 

Ansøgningsfristen for sommeroptaget er 10. juni kl. 12.00. Du kan søge fra 8. februar. 

Ansøgningsfristen for vinteroptaget er 1. december kl. 12.00. Du kan søge fra 1. september.

Du ansøger via online ansøgningsskema her på eaaa.dk

For ansøgere med udenlandsk adgangsgivende eksamen er ansøgningsfristen 15. marts (sommeroptag) eller 15. oktober (vinteroptag) kl. 12.00. 

Studiestart

For sommeroptaget er studiestart 23. august 2017.

For vinteroptaget er studiestart 30. januar 2017. 

Inden studiestart kan du tage genopfriskningskurser i matematik og kemi 

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have en erhvervsakademiuddannelse som laborant eller procesteknolog.

Kontakt studievejledningen på tmd@eaaa.dk eller telefon 7228 6457 for at høre om dine muligheder og eventuel krav om supplering, hvis du har en anden uddannelsesmæssig baggrund.

Sådan søger du

Hvis du opfylder adgangskravene, kan du søge ind på uddannelsen uanset gennemsnittet fra din adgangsgivende uddannelse. Vi vurderer alle indkomne ansøgninger. 

Se adgangskvotienter fra tidligere optag her

Du kan selv udregne dit vægtede gennemsnit via nedenstående skema. Du skal indtaste dine karakterer og tilhørende ECTS-point. Vær opmærksom på, at beregneren kun er vejledende.

Regn dit vægtede gennemsnit ud (excel)

Alle ansøgere bliver indkaldt til en vejledende og afklarende samtale.

Vær opmærksom på 

Studerende på den danske og den internationale linje undervises sammen på engelsk. Vejledning, skriftlige opgaver og eksamen foregår på hhv. dansk og engelsk alt efter linjevalg.

Du vælger specialeretning efter, du er optaget, men inden studiestart.

Den internationale linje

For de engelsksprogede uddannelser gælder det, at ansøgere uden engelsk som modersmål skal have bestået engelsk B eller tilsvarende. Tilsvarende kan fx være, at du søger optagelse på baggrund af en engelsksproget erhvervsakademiuddannelse (AP degree).

---

Du bliver kontaktet direkte, hvis en uddannelse, linje eller specialeretning, du har ønsket i ansøgningen, mod forventning ikke kan oprettes. Det efterfølgende udbud af specialeretninger afhænger af antallet af ansøgere. 

Hvis der ikke er ansøgere nok til både en dansk og en international linje, forbeholder vi os ret til kun at udbyde den ene. Du vil så blive tilbudt at starte på denne linje, hvis du opfylder adgangskravene.