Uddannelsen

Uddannelsen til laborant varer 2½ år og svarer til 150 ECTS-points. Uddannelsen består af to dele: En skoledel (1½ år) og en praktikdel (1 år). Skoledelen er SU-berettiget og praktikken er lønnet. 

1½ års skoledel

Undervisningen er alsidig og byder på en blanding af teori, laboratoriearbejde, projektarbejde, foredrag, studiebesøg og temaundervisning. Teoriundervisningen foregår på hold, mens laboratoriearbejdet foregår både individuelt og i mindre grupper. Både undervisningen og eksamensformen er primært projektorganiseret og afspejler den arbejdsform, du vil møde i jobbet som laborant.

Undervisningen er overvejende temaorienteret. Det betyder, at du arbejder med emner, som har relevans for et tema. I temaerne indgår fag, der støtter og supplerer hinanden og tager udgangspunkt i anvendt praksis. Temaerne omfatter bl.a. vand, miljø, fødevarer, kemisk syntese, fermentering, bioteknologi og kemiteknologi.

1.
semester
2.
semester
3.
semester
4.
semester
5.
semester

Introduktion til
laboratoriet
(2 ECTS)

Mikrobiologi 1
(6 ECTS)

Kemiteknologi 1
(16 ECTS)

Mikrobiologi 2
(6 ECTS)

Bioteknologi 1
(13 ECTS)

Studietur

Kemiteknologi 2
(13 ECTS)

Produktions-
laboratoriet
(4 ECTS)

Bioteknologi 2
(10 ECTS)

Kemiteknologi 3
(10 ECTS)

Specialeforløb
(10 ECTS)

 

Praktik
(30 ECTS)

 Praktik
(20 ECTS)

Afsluttende
eksamens-
projekt
(10 ECTS)

Eksempler på projekter:

  • Kemiske og biologiske analyser på vin som gruppen selv har fremstillet
  • Undersøgelse af drikkevand og fødevarer (kemisk og mikrobiologisk)
  • Oprensning og karakterisering af enzymer fremstillet ud fra bakterier
  • Oprensning og karakterisering af bakterielt DNA
  • Dyrkning af celler.

På uddannelsen er der fokus på samarbejde. Vi bruger hinanden til at sparre med, og det giver en rigtig god stemning både i klassen, men også på tværs af klasser og årgange. Fredagsbaren er også godt besøgt og skolen er med til at skabe et godt studiemiljø, fordi den afholder aktivitetsdag på hvert semester, hvor vi har mulighed for at lære hinanden at kende på tværs af klasser og årgange.

— Karen

Samarbejde med virksomheder

Vi samarbejder med mange private virksomheder og offentlige institutioner for at sikre, at uddannelsen er opdateret og at det, du lærer, er det, du får brug for i praktikforløbet og i jobbet bagefter.

I løbet af uddannelsen kommer du på flere virksomhedsbesøg, hvor det, du stifter bekendtskab med på akademiet, sættes i perspektiv i forhold til det, man arbejder med i virksomhederne.

1 års lønnet praktik

Læs mere om praktikdelen.