Studietilfredshed

- laborant

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Område 2013
svar fra 87 %
2014
svar fra 78 %
2015
svar fra 86 %
Studieglæde 
- Hvordan de studerende trives på uddannelsen.
71  72 69
Udbytte 
- Hvor tilfredse de studerende er med det faglige udbytte og niveau på uddannelsen.
71 70 70
Loyalitet
- I hvor høj grad de studerende anbefaler uddannelsen til andre og forventer at gennemføre.
79 77 76
Vurdering af forhold, som har betydning for studieglæde og loyalitet
Organisering af uddannelsen  72  73 73
Undervisning 73 74 71
Socialt miljø 74  73 77
Fysisk miljø 70  na 68
Udstyr og materialer 80 na 75

Indekstal på en skala fra 0-100.

Læs mere om studietilfredshed her.