Laboratorie-, fødevare- og procesteknologi

Erhvervsakademi Aarhus tilbyder følgende uddannelse inden for laboratorie-, fødevare- og procesteknologi:

Laborant

2½-årig erhvervsakademiuddannelse – 1½ år med undervisning og 1 års lønnet praktik. Få job i et kontrol-, forsknings- eller udviklingslaboratorium og arbejd inden for fx fødevaresikkerhed, miljøbeskyttelse, medicinalindustrien eller bioteknologi. Læs mere

Professionsbachelor i laboratorie-, fødevare- eller procesteknologi

1½-årig professionsbacheloruddannelse som styrker din faglighed og dine kompetencer inden for koordinering og projektledelse. Bliv klædt på til en karriere i nationale og internationale laboratoriemiljøer, hvor du løser analytiske og praktiske opgaver inden for udvikling, forskning og produktfremstilling.Læs mere

Professionsbachelor i fødevareteknologi og -applikation

Ny naturvidenskabelig uddannelse inden for fødevareproduktionLæs mere