Studieordning

Professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed

Studieordningen består af to dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Årgang 2017-2019

  1. Studieordningens fællesdel (pdf) fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle erhvervsakademier i Danmark.
  2. Studieordningens institutionsdel (pdf) fortæller om de særlige forhold, der gælder for uddannelsen lige præcis på Erhvervsakademi Aarhus.

Årgang 2016-2018

  1. Studieordningens fællesdel (pdf) fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle erhvervsakademier i Danmark.
  2. Studieordningens  institutionsdel (pdf) fortæller om de særlige forhold, der gælder for uddannelsen lige præcis på Erhvervsakademi Aarhus.
  3. Valgfagskatalog, 1 semester (pdf)
  4. Valgfagskatalog, 2 semester (pdf)

Årgang 2015-2017

  1. Studieordningens fællesdel (pdf) fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle erhvervsakademier i Danmark.
  2. Studieordningens  institutionsdel (pdf) fortæller om de særlige forhold, der gælder for uddannelsen lige præcis på Erhvervsakademi Aarhus.

Årgang 2014-2016

  1. Studieordningens fællesdel (pdf) fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle erhvervsakademier i Danmark.
  2. Studieordningens  institutionsdel (pdf) fortæller om de særlige forhold, der gælder for uddannelsen lige præcis på Erhvervsakademi Aarhus.