Speciale i landskab og anlæg målrettet anlægsgartnerbranchen

For dig som vil klædes på til strategiske opgaver inden for grøn drift og anlæg.

Med specialet kan jordbrugsteknologer med speciale i ’landskab og anlæg’ videreuddanne sig inden for deres fagområde og blive professionsbachelor på 1½ år – og få flere job- og videreuddannelsesmuligheder.

”Professionsbachelorer med speciale i landskab og anlæg kan fagligt matche det udfordrende arbejdsmarked og bidrage til udvikling og fremdrift i anlægsgartnerbranchen og offentlig forvaltning,” siger uddannelseschef Lars Villemoes fra Erhvervsakademi Aarhus.

Erhvervet efterspørger et højere uddannelsesniveau

Dimittender med endnu større, teoretisk grundviden og færdigheder på et væsentligt højere niveau end jordbrugsteknologer er noget branchen efterspørger, forklarer Lars Villemoes

”Vi oplever, at erhvervet efterspørger dimittender med stærkere kvalifikationer til at varetage strategiske og styringsmæssige opgaver inden for grøn drift og anlæg. Udbud af grønne drifts- og anlægsopgaver bliver større og mere komplekse, hvilket øger kravene til de ansatte. Her vil de nye professionsbachelorer kunne varetage komplekse opgaver med større sikkerhed og professionalisme.”