Studietilfredshed

- professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Område 2013
svar fra 79 %
2014
svar fra 85 %
2015
svar fra 59 %
Studieglæde 
- Hvordan de studerende trives på uddannelsen.
53  65 61
Udbytte 
- Hvor tilfredse de studerende er med det faglige udbytte og niveau på uddannelsen.
58 71 66
Loyalitet
- I hvor høj grad de studerende anbefaler uddannelsen til andre og forventer at gennemføre.
66 75 70
Vurdering af forhold, som har betydning for studieglæde og loyalitet
Organisering af uddannelsen  63  61 67
Undervisning 65 69 68
Socialt miljø 70  78 73
Fysisk miljø 62  na 54
Udstyr og materialer 71 na 66

Indekstal på en skala fra 0-100.

Læs mere om studietilfredshed her.