Ansøg om optagelse på professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed på Erhvervsakademi Aarhus.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. juli kl. 12.00.

Du ansøger via online ansøgningsskema her på eaaa.dk

Du kan søge fra 8. februar. 

For ansøgere med udenlandsk adgangsgivende eksamen er ansøgningsfristen 15. marts kl. 12.00. 

Ved optaget i sommeren 2017 opretter vi kun specialet landskab og anlæg inden for studieretningen i jordbrugsøkonomi. Kontakt studievejledningen for mere information.

Studiestart

Der er studiestart 23. august 2017.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have en af følgende uddannelser:

  • jordbrugsteknolog
  • miljøteknolog
  • jordbrugstekniker
  • lignende relevant uddannelse på akademiniveau.

Kontakt studievejledningen på e-mail kura@eaaa.dk eller telefon 7228 6413 for at høre om dine muligheder og eventuel krav om supplering, hvis du har en anden uddannelsesmæssig baggrund.

Sådan søger du

Hvis du opfylder adgangskravene, kan du søge ind på uddannelsen uanset gennemsnittet fra din adgangsgivende uddannelse. Vi vurderer alle indkomne ansøgninger. 

Se adgangskvotienter fra tidligere optag her

Du kan selv udregne dit vægtede gennemsnit via nedenstående skema. Du skal indtaste dine karakterer og tilhørende ECTS-point. Vær opmærksom på, at beregneren kun er vejledende.

Regn dit vægtede gennemsnit ud (excel)

Den internationale linje

For de engelsksprogede uddannelser gælder det, at ansøgere uden engelsk som modersmål skal have bestået engelsk B eller tilsvarende. Tilsvarende kan fx være, at du søger optagelse på baggrund af en engelsksproget erhvervsakademiuddannelse (AP degree).

---

Du bliver kontaktet direkte, hvis en uddannelse, linje eller specialeretning, du har ønsket i ansøgningen, mod forventning ikke kan oprettes.

Hvis der ikke er ansøgere nok til både en dansk og en international linje, forbeholder vi os ret til kun at udbyde den ene. Du vil så blive tilbudt at starte på denne linje, hvis du opfylder adgangskravene.