Landskab og anlæg

Vær med til at projektere, anlægge og pleje grønne områder

Som jordbrugsteknolog inden for landskab og anlæg udarbejder du tilbud, projekterer haver og grønne områder og bliver i stand til at lede og styre opgaven i udførelsesfasen.

Jordbrugsteknologer kan også udarbejde licitationsmateriale for nyanlæg og pleje- og driftsopgaver. Større projekter styres med fokus på økonomi, tidsplaner, mandskab og materiel samt AB92 eller ABService.

Jordbrugsteknologer har kontakt til kunder, varetager ledelse af medarbejdere og sikrer kvaliteten i opgaverne. Du kan få job i både den private og den offentlige sektor.

Fagområder på studieretningen

 • Anlæg og planteanvendelse
 • Jord, planter og vækst
 • Anlæg, konstruktioner og materialer
 • Opmåling og grafisk fremstilling
 • Plejeplanlægning og GIS
 • Formgivning og projektering
 • Projekt- og entreprisestyring
 • Økonomistyring
 • Kundekontakt
 • Ledelse af medarbejdere
 • Formidling og kommunikation

Se et eksempel på fordeling af lektioner på uddannelsen (pdf)

Uddannelsens opbygning

På 'landskab og anlæg' har du altid gang i et tværfagligt projektarbejde. Her skaber du selv nye løsninger sammen med dine holdkammerater. I projekterne arbejder du med en virkelig og aktuel problemstilling, som knyttes sammen med den det faglige teori. 

1. semester Registrering og analyse af grønne områder Emner
Projektarbejder om:
A: Park
B: Anlæg
C: Grønne virksomheder
Markedsføring
Økonomi
Metode og formidling
Anlæg og materialer
Jord og vækst
Registrering
AutoCad: Anlæg og planter
2. semester Ledelse, projektering og pleje af grønne områder Emner
Projektarbejder om:
A: By og træer
B: Plejeplanlægning
C: Globalisering
Ledelse og organisation
Metode og formidling
Anlæg og konstruktion
Formgiving
Planteanvendelse og plejeplanlægning
Projektstyring
GLobalisering
GIS
3. semester  Planlægning og styring af anlægsgartnerarbejde Emner
Projektarbejder om tilbud og styring. Du skal vælge mellem:
Speciale A: Anlægsgartneri
Speciale B: Projektering
Formidling
Entreprisestyring
Økonomistyring
Speciale A og B
Valgfag
4. semester  Praktik og afsluttende eksamensprojekt Emner
Praktik
Eksamensprojekt
Projektopgave med selvvalgt emne

Jobmuligheder

Forvaltning og ledelse

 • Ledelse af medarbejdere
 • Styring og organisering af projekter
 • Ressourcestyring af mandskab, materiel og tidsplaner
 • Kvalitetssikring og -kontrol
 • Deltagelse i byggemøder
 • Kundekontakt og salg

Økonomi

 • Tilbudsgivning
 • Budgetlægning og regnskaber
 • Styring af økonomi i projekter

Nyanlæg

 • Styring af projekter
 • Registrering af arealer
 • Udarbejde projektmateriale til brug ved licitationer
 • Konstruktion, tegning, opmåling og afsætning af projekter
 • Projektering og dimensionering af belægninger, inventar og dræn
 • Tegning af haver

Pleje og driftsstyring

 • Planlægge og udføre pleje af grønne områder - herunder valg af materiel og arbejdsprocesser
 • Sikre kvaliteten af arbejdet ud fra gældende krav og standarder
 • Registrere, opmåle og fastlægge tilstandskrav for grønne områder, samt tegne tilhørende kort
 • Udarbejde udbudsmateriale til pleje af grønne områder

Jord og planter

 • Registrere jordbundsforholdene, så jord- behandlingen sker optimalt.
 • Udarbejde beplantningsplaner ud fra funktionelle, landskabelige og arkitektoniske udtryk
 • Fastlægge krav til planters voksested, anvendelse og etablering
 • Vurdere planters behov for næringsstoffer og deres indflydelse på vækst og udvikling