Ny lederuddannelse er kommet godt fra start

Mød første årgang på jordbrugsteknologuddannelsen med speciale i ’agro business management’ – landbrugets nye lederuddannelse – til en snak om uddannelsesvalg og forventninger.

I et undervisningslokale sidder ni studerende og knokler med regnskabsanalyse og kildehenvisninger. Om mindre end et døgn skal deres første obligatoriske miljø- og metodeopgave om produktionsudvidelse på en kvæg- eller svinebedrift afleveres.

”Det er en god og vigtig øvelse for os, der har lyst til at være selvstændige,” siger Kathrine Nielsen. Hun er en af de ni studerende på jordbrugsteknolog med speciale i ’agro business management’. Uddannelsen retter sig mod etablering og ledelse inden for jordbrug og indeholder fag som markedsføring, innovation og internationalisering – emner som landmænd ikke traditionelt har haft formelle kompetencer inden for.

En udvalgt skare med høje ambitioner

Hovedparten af de studerende på uddannelsen er faglærte landmænd med høje ambitioner. Nogle af dem drømmer om at avancere fra driftsleder til direktør, arbejde politisk i landbrugets top, blive selvstændige erhvervsdrivende med stor bedrift i udlandet eller en af landets største mælkeproducenter.

Netop vilje og talent for at stå i spidsen for store bedrifter, er nogle af de egenskaber, der bliver lagt vægt på forud for optagelsen. De studerende er nøje udvalgt ud fra deres praktiske erfaring og uddannelse fra erhvervet, deres karakterer, motivation, drive og personlige mål.

”Det er vigtigt for os, at de studerende har rod i landbruget, interesserer sig for vækst, har et internationalt udsyn og er i stand til og har lyst til at skabe relationer og være innovative,” forklarer lektor Pie Munksgaard.

Øver sig på lederrollen

På skemaet er der fag som innovation, internationalisering og strategi. Sideløbende med de skriftlige opgaver og indlæring af hård teori, får de studerende også den praktiske side af ledelsesfaget tæt ind på livet. For eksempel skiftes de til at være teamledere for klassen to uger af gangen. Dermed trænes de studerende i at stille sig op foran klassen, afholde møder, arrangere studieture og tage ansvar for deres medstuderendes ve og vel på det sociale såvel som det faglige plan. Til slut evalueres teamlederne og får feedback fra både klassekammerater og undervisere.

De studerende trænes også i at samarbejde om et driftsfællesskab, inspireret af deres egne virksomheder eller tidligere arbejdspladser. Her skal de formulere og formidle bedriftens værdigrundlag og udforme organisation og styring.

Se billeder og læs om de studerende på Facebook.