Ny lederuddannelse til landbruget

Fremtidens ledere i landbruget står over for store udfordringer – og derfor lanceres en ny 2-årig uddannelse for de kommende ledere i landbruget, som er særligt ambitiøse.

Den nye uddannelse ”agro business management” er en specialisering på jordbrugsteknologuddannelsen, som er en 2-årig videregående erhvervsakademiuddannelse. Der er skruet op for fagene ledelse, økonomi og strategi og sat særlig fokus på markedsføring, innovation og internationalisering. Fag som fremtidens ledere har brug for i deres faglige rygsæk.

Uddannelsen er et alternativ til agrarøkonomuddannelsen, som er en EUD-uddannelse, der udbydes af Jordbrugets Uddannelsescenter. ”Agro business management” udbydes på Erhvervsakademi Aarhus’ afdeling på Tretommervej, som deler adresse og fagområde med Jordbrugets Uddannelsescenter. På adressen har man i forvejen solid erfaring med at uddanne jordbrugsteknologer og agrarøkonomer.

Uddannelseschef Lars Villemoes fortæller: ”På den nuværende lederuddannelse møder vi en gruppe studerende, der fra starten er indstillede på at tage hele lederuddannelsesforløbet frem til og med agrarøkonom. For dem er ”agro business management” en mulighed for at være på hold med ligesindede og få en kompetencegivende videregående uddannelse.”

Optagelsessamtale sikrer de studerende

Ifølge Lars Villemoes giver en 2-årig uddannelse mulighed for at udbygge den økonomiske faglighed, tilføje nye kompetencer og generelt opnå et højere niveau end på agrarøkonomuddannelsen.

”Den nye uddannelse skal ikke erstatte agrarøkonomuddannelsen. Den skal være et supplement. Kravene til de studerende vil være højere. Vi tager en personlig samtale med hver enkelt elev, så vi sikrer, at det er de rigtige studerende, der starter på uddannelsen.”

Der er brug for topledere i landbruget

På Videncenter for Landbrug i Skejby er udviklingschef Jakob Lave positiv over for den nye uddannelse. "Man skal være sindssyg dygtig for at være landmand i dag. Det er ikke nok at kunne drive et landbrug i mark og stald i verdensklasse - man skal også være dygtig til strategi og forretningsudvikling. Derfor er der brug for en lederuddannelse som denne.”

”Det handler for en stor del af bedrifterne om at udvikle forretningen hen imod større værdi i de produkter, landmanden afsætter. Samtidig er landmanden i den grad trådt ind på den internationale scene de senere år med landbrugsaktiviteter i både Europa og sågar Afrika. Det stiller store krav til lederne om, at de kan agere i store landbrugsvirksomheder med mange ansatte og et komplekst virksomheds-setup,” forklarer Jakob Lave.

Han lægger desuden vægt på, at den nye uddannelse er en videregående uddannelse, der giver adgang til at læse til professionsbachelor – fx i innovation og entrpreneurship – samt mulighed for at få merit til andre videregående uddannelser.

Rekrutteringsmulighed for erhvervet

Også ude i erhvervet er der interesse for den nye uddannelse. Hos Ukraines største danskejede svinefarm Danosha vil CEO Kristian Brokop følge uddannelsen tæt: "Det lyder utrolig spændende. Det har stor værdi for os at kunne samarbejde med stude-rende omkring projekter, og samtidig er uddannelsen en klar rekrutteringsmulighed for os," siger han.

Læs også

Videncenter for landbrug: Videregående lederuddannelse åbner mange nye muligheder.
Effektivt Landbrug: Ny uddannelse for landbrugets ledere.
Maskinbladet: Ny uddannelse til fremtidens ledere.