Stor jobsikkerhed for jordbrugsteknologer med speciale i bygninger og teknik

Opgørelse fra 2013 viser, at jordbrugsteknologer med speciale i bygninger og teknik får job allerede under deres uddannelse og har en høj beskæftigelsesprocent

40-årige Frankie Jensen har fået fast arbejde, selvom han endnu er studerende. Det er han ikke ene om. På Frankies årgang har samtlige fem jordbrugsteknologer med speciale i bygninger og teknik fået job et halvt år inden de dimitterer.

Ni ud af ti får job

Ifølge opgørelse fra 2013 er 46 teknologer med speciale i bygninger og teknik dimitteret siden 2007. Af dem er 43 i arbejde. Det svarer til en beskæftigelse på 93 procent. Kandidaterne får job som maskinsælgere, maskinkonsulenter og ledere i landbrugsmaskinbranchen.

Fik job under praktikforløb

Som led i sin uddannelse er Frankie Jensen ti uger i praktik hos Vissing Agro i Bræstrup. Firmaet udvikler og sælger udstyr til svinestalde. Allerede efter ti dage blev Frankie tilbudt jobbet som produktchef for firmaets nye tørfodervæg.

”Det er et drømmejob. Jeg får mit helt eget ansvarsområde for firmaets nye restriktive tørfodervæg til slagtesvin. Jeg skal udvikle, sælge og fungere som salgsbackup. Derudover skal jeg udarbejde salgsmateriale, brugervejledninger og tegninger, som jeg har lært om på uddannelsen,” siger Frankie, som er tidligere landmand med 25 års erfaring inden for svineproduktion. Men Frankie udviklede astma pga. støvmider i staldene, og via revalidering fik han mulighed for at tage den 2-årige jordbrugsteknologuddannelse. På uddannelsen kan han udnytte de kompetencer, han har med sig fra sin virksomhedslederuddannelse og de mange års erhvervserfaring.

Generationsskifte på vej

At dimittender med speciale i bygninger og teknik er en efterspurgt arbejdskraft bekræftes af jordbrugsteknologernes faglige organisation, JID, der organiserer 1300 teknologer i Danmark.

”Arbejdsløsheden for denne faggruppe har ligget stabilt gennem flere år. Men mange teknologer, agronomer og konsulenter er i disse år på vej på pension. Det efterlader et behov for flere nye kræfter. Ude i det danske landbrug er der brug for mange nye teknologer med forstand på især regnskab, dyre- og plantebiologi og ikke mindst teknik,” siger formand Uffe Pilegaard Larsen.

Mere miljøteknologi og innovation

Jordbrugsteknologer med speciale i bygninger og teknik arbejder inden for landbrugs- og entreprenørsektoren, teknisk support, salg af maskiner, rådgivning og udarbejdelse af tegningsmateriale til byggeområdet. Mange studerende har en baggrund som landmænd. For at professionalisere faget og imødekomme den stigende efterspørgsel, indeholder uddannelsen i dag også undervisning i miljøteknologi, energibesparende teknik og innovation.