Flere specialister i agroteknik på vej

Landbrugsbranchen mangler specialister med indsigt i miljø og teknik. Derfor opruster vi med mere miljøteknologi og innovation på jordbrugsteknologuddannelsen.

Flere og flere landmænd bliver energileverandører – og nye, grønne teknologier og maskinteknik tages i brug på bedrifterne og i industrien. Det skaber øget behov for dygtige sælgere, konsulenter og rådgivere. Derfor opruster vi på jordbrugsteknologuddannelsens specialisering i bygninger og teknik med meget mere energi, miljø og teknik på skemaet.

Mangler kvalificeret arbejdskraft

Hos Byggeri & Teknik I/S – landets største rådgivningsfirma inden for byggeri og maskiner til landbruget – er der rift om rådgivere med forstand på det komplicerede miljøtekniske område.

”Vi har ikke ét eneste staldbyggeri i dag, hvor der ikke er et eller andet energi- eller miljøtiltag,” siger chefrådgiver Flemming Hedegaard. Flemming er selv uddannet landbrugstekniker (den nuværende jordbrugsteknologuddannelse) med speciale i bygninger og teknik. Ifølge ham er branchen ikke klædt godt nok på til at matche kravene.

”Der findes kun en lille håndfuld rådgivere i Danmark, der kan yde kvalificeret energi- og teknikrådgivning. Derfor er der et stort og akut behov for mange flere specialister,” siger han.

Specialisterne kommer: Mindre byggeri – mere teknik

For at professionalisere faget og imødekomme den stigende efterspørgsel er miljøteknologi, energibesparende teknologi og innovation nye fag skemaet på jordbrugsteknologuddannelsens specialisering i bygninger og teknik. På Erhvervsakademi Aarhus uddanner vi som det eneste sted i landet studerende inden for dette speciale – og fremover vil byggestenen i specialet bestå af mindre bygning og mere teknik, energi, miljø og innovation. Vi kalder linjen bygninger og teknik – agroteknik.

Lærer landmænd at slukke lyset

”Opmærksomheden omkring grøn teknologi er øget. Der er rigtig meget, som rør sig inden for dette område. Derfor vil der i fremtiden blive brug for flere af min slags,” siger Kurt Mortensen, rådgiver for EnergiMidt. Han energioptimerer årligt 75-100 danske landbrugsbedrifter.

”Vi hjælper landmænd med at reducere energiforbruget med fx et nyt ventilationsanlæg, kedelanlæg, varmepumpe eller ændret adfærd. Ofte handler energireduktion om ændrede vaner,” siger Kurt, der også er landbrugstekniker (jordbrugsteknolog) med speciale i bygninger og teknik.

Samme melding kommer fra projektleder Karl Jørgen Nielsen fra PlanEnergi: ”Der er en enorm efterspørgsel efter rådgivning omkring energioptimering på ejendomme og udnyttelse af energiafgrøder, som kan bruges i biogasanlæg,” siger han. Karl har i flere år arbejdet som projektleder i forbindelse med etablering af biogasanlæg via PlanEnergi og ydet teknisk rådgivning til landmænd gennem eget firma.

Agroindustrien stormer frem

Intelligent varmestyring og strømbesparende foderanlæg er eksempler på den grønne teknologi, som danske virksomheder er førende i at udvikle, producere og sælge. Agroindustrien eksporterer årligt for 12 mia. kr.

”Det går rigtig godt. Faktisk er vi oppe på niveau med før krisen. Derfor er der behov for flere sælgere og konsulenter med forstand på dette område,” siger sektordirektør Allan Pedersen fra Danske Landbrugsmaskinfabrikanter, der organiserer 96 agroteknikvirksomheder.

Et område i vækst

Især teknologer med specialisering i bygninger og teknik efterspørges af arbejdsgiverne. Det oplever Uffe Pilegård Larsen. Han er formand for jordbrugsteknologernes faglige organisation, JID, der organiserer 1300 teknologer i Danmark.

"Der er ingen tvivl om, at miljø og effektivisering af energi i landbruget er et fokusområde i vækst. Derfor er det glædeligt, at uddannelsen opkvalificerer de studerende inden for dette felt. Disse teknologer vil være attraktive medarbejdere i forbindelse med omlægning og nyudvikling af landbruget,” siger han.

Læs også artikel på maskinbladet.dk: Jordbruget tilbyder nye uddannelser.