Bygninger og teknik - agroteknik

Få en målrettet uddannelse til den agrotekniske branche

Jordbrugsteknolog med speciale i ’bygninger og teknik – agroteknik’ er en toårig videregående uddannelse, der retter sig mod den agrotekniske branche. Branchen omsætter for over 19 mia. kroner årligt og efterspørger derfor dygtige sælgere, konsulenter og rådgivere med speciale i netop agroteknik.

Bliv bindeleg mellem landmand og den agrotekniske branche

Har du forvejen kendskab til landbrug? Så bliver du med denne uddannelse en efterspurgt arbejdskraft inden for salg, service, udvikling, innovation, rådgivning og undervisning.

Uddannelsen er praksisnær, og du får en bred teoretisk og praktisk viden, så du kan fungere som bindeled mellem maskinhandleren, maskinfabrikken, byggefirmaet, inventarfirmaet og landmanden.

Uddannelsen er den eneste i Danmark, der er særligt målrettet den agrotekniske branche. Med uddannelsen har du mulighed for at læse videre, fx til professionsbachelor i innovation og entrepreneurskab. 

Uddannelsens opbygning

Med uddannelsen får du bl.a. viden om mark- og staldmekanisering og energibesparelser og miljøteknologier i jordbruget. For at kunne anvende denne faglighed i virksomhederne, lærer du også at formidle, sælge og være innovativ. Du får også erfaring med økonomiberegninger og indsigt i organisationsforhold og ledelsesteori.

Som færdiguddannet kan du sætte dig ind i nyt stof og løse nye problemstillinger. Alt dette bliver du trænet i gennem opgaver, fremlæggelser, projektopgaver og ikke mindst i din praktik i en relevant virksomhed.

1. semester
Miljøteknologi i jordbruget
Salg og markedsføring
Statistik
Metode
Økonomi, investering og finasiering
Miljøteknologi i stald og mark
2. semester
Markmekanisering
Teknik og afgrøder
Maskinøkonomi og strategi
Energi i jordbruget
Ledelse og organisation
Innovation og projektledelse 
3. semester
Staldmekanisering
Teknik og husdyr
Produktionsanlæg (stalde)
Tegning
Formidling
Praktik
Valgfag
4. semester
Praktik og afslutning
Praktik
Afsluttende eksamensprojekt
Formidling af projektet

Jobmuligheder

Du bliver klar til job inden for mange forskellige områder. Vi fokuserer på, at du bliver klar til dit første job. Efterfølgende kan du - afhængig af ambitioner og kvalifikationer - selv skabe den karriere, du ønsker. Nogen bliver ekspert inden for et snævert fagligt område, andre går efter generelle, ledende stillinger.

Miljø- og energiteknologi

 • Energirådgiver
 • Salgschef
 • Miljøafprøvning
 • Eksempler på virksomheder: EnergiNord, EnergiMidt, Infarm, Videnscenter for svin

Maskiner

 • Sælger
 • Produktkonsulent
 • Specielist
 • Salgschef
 • Eksempler på virksomheder: Mejlby &Vilsgaard, Midtjysk Maskincenter, Farmas, Väderstad Danmark, Universal Robots

Stalde, inventar, korn- og foder anlæg

 • Produktmanager
 • Projektmedarbejder
 • Sales Manager
 • Sales Engineer
 • Teknisk Designer
 • Eksempler på virksomheder: Skiold A/S, SUKUPE-EUROPE, ACO Funki, SKOV Ventilation, JYDEN

Rådgivning og undervisning

 • Rådgiver
 • Underviser
 • Chefrådgiver
 • Specialrådgiver
 • Eksempler på virksomheder: Jordbrugets Uddannelsescenter, Kalø Økologiske landbrugsskole, Nordjyllands Landbrugsskole, LMO, Landbo Limfjord, SEGES, Byggeri og teknik