Studietilfredshed

- jordbrugsteknolog

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Område 2013
svar fra 74 %
2014
svar fra 78 %
2015
svar fra 68 %
Studieglæde 
- Hvordan de studerende trives på uddannelsen.
66  69 68
Udbytte 
- Hvor tilfredse de studerende er med det faglige udbytte og niveau på uddannelsen.
66 70 68
Loyalitet
- I hvor høj grad de studerende anbefaler uddannelsen til andre og forventer at gennemføre.
75 79 77
Vurdering af forhold, som har betydning for studieglæde og loyalitet
Organisering af uddannelsen  64  68 66
Undervisning 71 72 72
Socialt miljø 72  77 73
Fysisk miljø 60  na 58
Udstyr og materialer 69 na 66

Indekstal på en skala fra 0-100.

Læs mere om studietilfredshed her.