Elektroniklinjen

Om uddannelsen

Som it-teknolog inden for elektronik bliver du en vigtig brik, når der skal udvikles specialiserede skræddersyede løsninger til forskellige kunder.

På 1. semester dykker vi ned i velkendt elektronik, når vi skal se hvilke komponenter en computer og radio består af. Du får her et grundlæggende kendskab til elektronikkomponenter.

På 2. semester ser vi nærmere på komponenterne, og du får større viden om, hvordan de kan udvikles, kombineres og programmeres – både analog og digitalt. Vi ser også på embeddede løsninger. Efter 2. semester kan du udvikle og teste nye komponenter.

3. semester giver dig yderligere indsigt i kompleksiteten og mulighederne i teknologien. Vi går videre fra den grundlæggende udvikling til at mestre specialiserede og tilpassede, gennemtestede løsninger.

På 4. semester skal du i praktik i en relevant virksomhed. Som afslutningen på uddannelsen udarbejder du et afsluttende eksamensprojekt.

Herunder kan du se fagene på uddannelsen. 

1. semester2. semester3. semester4. semester

Embeddede Systemer
(5 ECTS)

Elektroniske systemer 
(7,5 ECTS) 

Kommunikations-
tekniske systemer 
(7,5 ECTS)

Softwareudvikling
(5 ECTS)

Virksomhed 
(5 ECTS)

Embeddede systemer
(15 ECTS) 

Elektroniske systemer 
(10 ECTS) 

Virksomhed
(5 ECTS)

Embeddede systemer 
(5 ECTS) 

Elektroniske systemer 
(10 ECTS)

Specialeemner
(15 ECTS) 


Praktik
(15 ECTS) 

Afsluttende
eksamens-
projekt

(15 ECTS) 

 


Hvis man er til programmering, synes elektronik er spændende og kan lide at bruge sine logiske og matematiske evner – så skal man læse til it-teknolog. Der er frie rammer til at udforske områder, man synes er interessante, og lærerne lægger op til, at man tager ansvar for egen læring. Det er med til, at du på mange områder udvikler sig som person.

— Jacob

Projektarbejde og undervisning på mindre hold

Undervisningsformen og det faglige niveau er tilrettelagt, så alle kan være med – uanset om du har en gymnasial eller en faglig uddannelse.

Den grundlæggende studieform er projektarbejde, som styrker helheden mellem de faglige emner og gør, at bliver fortrolig med den arbejdsform, som du kommer til at møde i virksomheder. På hvert semester arbejder du med flere projekter. Rammerne for projekterne er givet, men du har selv indflydelse på det konkrete projekt. Du arbejder i en projektgruppe og har en projektvejleder. Derudover får du vejledning og teoretisk undervisning med opgaver og øvelser.

Uddannelsen tilrettelægges, så den er fleksibel i forhold til dig som studerende – det gælder både det faglige indhold og undervisningsformen. Undervisningen foregår på mindre hold, hvor der løbende er evalueringer og personlige samtaler mellem studerende og undervisere. Det sikrer, at du får det maksimale ud af uddannelsen, og at vi kan tage hensyn til dine ønsker. Der er adgang til afdelingen hele døgnet, så du kan komme og bruge udstyret, når det passer dig.

Samarbejde med erhvervslivet

Samarbejdet med erhvervslivet sker først og fremmest i forbindelse med projekterne, hvor du fx får vejledere fra erhvervslivet. Derudover inviterer vi løbende gæsteundervisere, der fortæller om de sidste nye trends og teknologier.

Undervisning på engelsk

Du bliver undervist på engelsk og får medstuderende fra mange lande. Du kan aflevere skriftlige eksamensprojekter og gå til eksamen på dansk. Med engelske fagtermer i bagagen, får du styrket dine muligheder for at bruge uddannelsen i mange sammenhænge - også internationalt.

En international uddannelse

Hvis du ønsker at arbejde i en international virksomhed eller ønsker at videreuddanne dig i udlandet, kan du få internationale og sproglige kompetencer ved at studere på den internationale linje. Bemærk at det kræver bestået engelsk B eller tilsvarende.

De to linjer er identiske i indhold og jobmuligheder, men den internationale linje ruster dig med en global forståelse.

Du kan også tage til udlandet på studie- eller praktikophold i løbet af din uddannelse.