Uddannelsen

Autoteknologuddannelsen strækker sig over 4 semestre. I løbet af de første 3 semestre arbejder du med faglige emner – både obligatoriske og valgfrie. På 4. semester er du i praktik i mindst 3 måneder og gennemfører et afsluttende eksamensprojekt i samarbejde med et værksted eller en virksomhed. Praktikken kan gennemføres enten i Danmark eller i udlandet. Du har desuden mulighed for at tage ét eller flere fag på et uddannelsessted i udlandet.

1. - 3. semester4. semester

Obligatoriske kerneområder (65 ECTS):

  • Teknologi og design 
  • Optimering og reparation
  • It-håndtering 
  • Rådgivning og formidling 
  • Kommunikation
  • Salg og service
  • Drift og økonomiledelse
  • Personaleledelse
  • Kvalitet og sikkerhed
  • Dokumentation

Specialisering (25 ECTS) 

Praktik 
(15 ECTS)

Afsluttende eksamensprojekt
(15 ECTS) 

Undervisningen veksler mellem teori og praksis - med vægten lagt på projektarbejde. Undervisningen tager ofte udgangspunkt i de avancerede teknologier, der bruges på racing-området.

Hvis du vælger studieretningen 'autosport', bliver du kvalificeret til at arbejde for et racerteam og få ansvaret for den løbende optimering af bilen - både under og mellem løbene. Du skal - under tidspres og i et team-samarbejde - håndtere datalogging og kunne justere bilen under hensyn til køreren, vejret og banen.

Uddannelsen sigter ikke kun mod jobs i racing-branchen - men med et solidt kendskab til det nyeste inden for feltet, er du godt rustet til at løse opgaver på andre områder i autobranchen - fx inden for den merkantile del eller som værkfører eller mellemleder med ansvar for økonomi og personale. 

Undervisning på engelsk

Du bliver undervist på engelsk og får medstuderende fra mange lande. Du kan aflevere skriftlige eksamensprojekter og gå til eksamen på dansk. Med engelske fagtermer i bagagen, får du styrket dine muligheder for at bruge uddannelsen i mange sammenhænge - også internationalt.