Uddannelsen

Uddannelsen består af seks fag, et praktikforløb og et afsluttende bachelorprojekt. Uddannelsen udgør 90 ECTS.

Fagene omhandler forskellige problemstillinger knyttet til udvikling af store, datatunge og distribuerede systemer. Fagene gennemføres som adskilte fag med efterfølgende eksamen, og i dit afsluttende bachelorprojekt skal du skabe sammenhæng mellem fagenes indhold.

På hvert af de første to semestre har du tre fag, mens dit sidste semester (3. semester) består af praktik i en virksomhed og et afsluttede bachelorprojekt, som du typisk skriver i din praktikvirksomhed.

1. semester2. semester3. semester

Databaser for udviklere
(10 ECTS)

Kontraktbaseret udvikling
(10 ECTS)

Systemintegration
(10 ECTS)

Udvikling af store systemer
(10 ECTS)

Test
(10 ECTS)

Valgfag
(10 ECTS)

Praktik
(15 ECTS)

Bachelorprojekt
(15 ECTS)

Valgfag

Vi udvikler og udbuder løbende nye valgfag, som sikrer dig opdaterede kompetencer inden for dit interesseområde. Senest har vi udbudt:

  • Sikkerhed (10 ECTS)
  • Projektledelse (10 ECTS)
  • Mobile Computering (10 ECTS)

Derudover tilbyder vi faget 'videnskabsteori '(5 ECTS) for dig, som vil læse videre på fx en kandidatuddannelse.

Praktik og bachelorprojekt

På 3. semester skal du i praktik i en virksomhed. Opholdet giver dig mulighed for at koble din teoretiske viden med praktisk arbejde, og du styrker samtidig dit grundlag for en hurtig adgang til et spændende job. Det er dit eget ansvar at finde en virksomhed, men vi stiller en lang række kontakter til rådighed.

Efter praktikken skal du skrive dit bachelorprojekt. Bachelorprojektet skal have udgangspunkt i en praksisnær problemstilling. Problemstillingen til bachelorprojektet formulerer du i samarbejde med en ekstern partner, fx praktikvirksomheden. Løsningen af opgaven foregår normalt i tæt kontakt med virksomheden, og du opholder dig sandsynligvis i virksomheden i en stor del af perioden.

En international uddannelse

Du bliver undervist på engelsk og får medstuderende fra mange lande. Hvis du ønsker det, kan du aflevere skriftlige eksamensprojekter og gå til eksamen på dansk. Ønsker du derimod at skrive eksamensprojekter og gå til eksamen på engelsk, skal du have engelsk på B-niveau.

Med engelske fagtermer i bagagen, får du styrket dine muligheder for at bruge uddannelsen i mange sammenhænge - også internationalt.

Her er der virkelig mulighed for at gå i dybden, og der er en god blanding af praktiske projekter, hvor vi blandt andet arbejder med den nyeste teknologi inden for mobile applikationer, cloud computing og messaging. Den teoretiske undervisning er med til, at vi lærer fundamentet for at konstruere store komplekse it-systemer

— Andreas