Studietilfredshed

- professionsbachelor i softwareudvikling

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Område 2013
svar fra 63 %
2014
svar fra 44 %
2015
svar fra 70 %
Studieglæde 
- Hvordan de studerende trives på uddannelsen.
61  69 61
Udbytte 
- Hvor tilfredse de studerende er med det faglige udbytte og niveau på uddannelsen.
69 69 63
Loyalitet
- I hvor høj grad de studerende anbefaler uddannelsen til andre og forventer at gennemføre.
76 73 71
Vurdering af forhold, som har betydning for studieglæde og loyalitet
Organisering af uddannelsen  72  73 72
Undervisning 72 69 68
Socialt miljø 67  69 62
Fysisk miljø 76  na 79
Udstyr og materialer 70 na 84

Indekstal på en skala fra 0-100.

Læs mere om studietilfredshed her.