Ansøg om optagelse på professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration

Her finder du informationer om, hvordan du bliver optaget på professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration på Erhvervsakademi Aarhus.

Ansøgning

Ansøgningsfristen er den 1. juli kl. 12.00. 

Du ansøger via online ansøgningsskema her på eaaa.dk

Du kan søge fra 1. februar. 

For ansøgere med udenlandsk adgangsgivende eksamen er ansøgningsfristen 15. marts kl. 12.00. 

Studiestart

Der er studiestart den 23. august 2017.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have en af følgende uddannelser:

  • Produktionsteknolog
  • Automationsteknolog
  • It- og elektronikteknolog
  • Installatør
  • Energiteknolog
  • Autoteknolog *
  • Miljøteknolog *

* Autoteknologer og miljøteknologer kan søge om optagelse med dispensation.

Kontakt studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller telefon 7228 6020 for at høre om dine muligheder og eventuel krav om supplering, hvis du har en anden uddannelsesmæssig baggrund.

Sådan søger du

Hvis du opfylder adgangskravene, kan du søge ind på uddannelsen uanset gennemsnittet fra din adgangsgivende uddannelse. Vi vurderer alle indkomne ansøgninger.

Se adgangskvotienter fra tidligere optag her

Garantikvotient

Du er garanteret optag på uddannelsen, hvis du har et vægtet gennemsnit på min. 5 (hæves til 6 fra sommeren 2017) fra din adgangsgivende uddannelse. Garantien gælder dog ikke, hvis du først afslutter din adgangsgivende uddannelse efter ansøgningsfristen.

Læs mere om garantikvotient her

Du kan udregne dit vægtede gennemsnit via nedenstående skema. Du skal indtaste dine karakterer og tilhørende ECTS-point. Vær opmærksom på, at beregneren kun er vejledende.

Udregning af vægtet gennemsnit (excel)

Den internationale linje

For de engelsksprogede uddannelser gælder det, at ansøgere uden engelsk som modersmål skal have bestået engelsk B eller tilsvarende. Tilsvarende kan fx være, at du søger optagelse på baggrund af en engelsksproget erhvervsakademiuddannelse (AP degree).

---

Du bliver kontaktet direkte, hvis en uddannelse, linje eller specialeretning, du har ønsket i ansøgningen, mod forventning ikke kan oprettes.

Hvis der ikke er ansøgere nok til både en dansk og en international linje, forbeholder vi os ret til kun at udbyde den ene. Du vil så blive tilbudt at starte på denne linje, hvis du opfylder adgangskravene.