Studietilfredshed

- it-teknolog

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Område 2013
svar fra 77 %
2014
svar fra 91 %
2015
svar fra 81 %
Studieglæde 
- Hvordan de studerende trives på uddannelsen.
71  65 70
Udbytte 
- Hvor tilfredse de studerende er med det faglige udbytte og niveau på uddannelsen.
70 64 72
Loyalitet
- I hvor høj grad de studerende anbefaler uddannelsen til andre og forventer at gennemføre.
77 72 78
Vurdering af forhold, som har betydning for studieglæde og loyalitet
Organisering af uddannelsen  67  67 72
Undervisning 71 68 76
Socialt miljø 75  74 79
Fysisk miljø 71  na 77
Udstyr og materialer 80 na 80

Indekstal på en skala fra 0-100.

Læs mere om studietilfredshed her.