Studieordning

Årgang 2014-2016

Denne studieordning består af fire dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

  1. Studieordning- fællesdel (pdf) fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle erhvervsakademier i Danmark.
  2. Studieordning - institutionsdel (pdf) fortæller om de særlige forhold, der gælder for uddannelsen lige præcis på Erhvervsakademi Aarhus.

Studieordning -  valgfag (pdf)
Studieordning -  fagbeskrivelser (pdf - eng)
Studieordning -  afsluttende projekt (pdf)