Studieordning

Datamatikeruddannelsen

Årgang 2014 -> 

Denne studieordning består af fem dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

  1. Studieordning - fællesdel (pdf) fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle erhvervsakademier i Danmark.
  2. Studieordning - institutionsdel (pdf)fortæller om de særlige forhold, der gælder for uddannelsen lige præcis på Erhvervsakademi Aarhus.
  3. Studieordning - valgfag (pdf)
  4. Studieordning - fagbeskrivelser (pdf)
  5. Studieordning - Afsluttende projekt (pdf)

Årgang 2013-2016

Studieordning (pdf)