Studietilfredshed

- datamatiker

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Område 2013
svar fra 79 %
2014
svar fra 66 %
2015
svar fra 70 %
Studieglæde 
- Hvordan de studerende trives på uddannelsen.
72  73 73
Udbytte 
- Hvor tilfredse de studerende er med det faglige udbytte og niveau på uddannelsen.
74 74 74
Loyalitet
- I hvor høj grad de studerende anbefaler uddannelsen til andre og forventer at gennemføre.
77 77 77
Vurdering af forhold, som har betydning for studieglæde og loyalitet
Organisering af uddannelsen  72  74 74
Undervisning 74 74 76
Socialt miljø 74  75 79
Fysisk miljø 66  na 72
Udstyr og materialer 69 na 74

Indekstal på en skala fra 0-100.

Læs mere om studietilfredshed her.