Studieordning

Årgang 2014 -> 

Denne studieordning består af to dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

  1. Studieordning - Fællesdel (pdf) fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle erhvervsakademier i Danmark.
  2. Studieordning - Institutionsdel (pdf) fortæller om de særlige forhold, der gælder for uddannelsen lige præcis på Erhvervsakademi Aarhus.
  3. Studieordning, del 3 (pdf) - valgfagskatalog.