Studietilfredshed

- autoteknolog

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Område 2013
svar fra 68 %
2014
svar fra 52 %
2015
svar fra 68 %
Studieglæde 
- Hvordan de studerende trives på uddannelsen.
64  86 57
Udbytte 
- Hvor tilfredse de studerende er med det faglige udbytte og niveau på uddannelsen.
62 86 55
Loyalitet
- I hvor høj grad de studerende anbefaler uddannelsen til andre og forventer at gennemføre.
70 89 68
Vurdering af forhold, som har betydning for studieglæde og loyalitet
Organisering af uddannelsen  58  85 54
Undervisning 65 88 61
Socialt miljø 72  90 75
Fysisk miljø 67  na 73
Udstyr og materialer 67 na 71

Indekstal på en skala fra 0-100.

Læs mere om studietilfredshed her.