Ansøg om optagelse på autoteknolog

Her finder du informationer om, hvordan du bliver optaget på autoteknologuddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus.

Vejledning

Find svar på dine spørgsmål om ansøgning her

Ansøgning

Ansøgningsfristen er:

  • 15. marts kl. 12.00 (kvote 2, ansøgere med udenlandsk adgangsgivende eksamen og internationale ansøgere i kvote 3)
  • 5. juli kl. 12.00 (kvote 1)

Du ansøger på optagelse.dk

Du kan søge fra 1. februar. 

Ansøgning - vinteroptag

Ansøgningsfriten er 1. december kl. 12.00.

Du ansøger via online ansøgningsskema her på eaaa.dk

Du kan søge fra 1. september. 

Studiestart

For sommeroptaget er studiestart 28. august 2017.

For vinteroptaget er studiestart 30. januar 2017. 

Adgangskrav

Adgang via gymnasial eksamen (kvote 1 eller kvote 2)
Specifikke adgangskrav: ingen

Adgang via en af erhvervsuddannelserne (kvote 2)

  • cykel- og motorcykelmekaniker (med specialer)
  • personvognsmekaniker
  • entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen (med specialer)
  • flymekaniker
  • karrosseriuddannelsen
  • mekaniker (trin 2)

Adgang via anden relevant erhvervsuddannelse (kvote 2)
Specifikke adgangskrav: matematik C

Anden adgang (kvote 2)

  • adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav: matematik C

Få overblikket

Liste med alle uddannelser, KOT-nr. og vinteroptag

Se kvotefordeling og adgangskvotienter for alle uddannelser

Den internationale linje

For de engelsksprogede uddannelser gælder det, at ansøgere uden engelsk som modersmål skal have bestået engelsk B eller tilsvarende.

---

Du bliver kontaktet direkte, hvis en uddannelse, linje eller specialeretning, du har ønsket i ansøgningen, mod forventning ikke kan oprettes.