Studietilfredshed

- automationsteknolog

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Område 2015
svar fra 96 %
Studieglæde 
- Hvordan de studerende trives på uddannelsen.
72
Udbytte 
- Hvor tilfredse de studerende er med det faglige udbytte og niveau på uddannelsen.
71
Loyalitet
- I hvor høj grad de studerende anbefaler uddannelsen til andre og forventer at gennemføre.
78
Vurdering af forhold, som har betydning for studieglæde og loyalitet
Organisering af uddannelsen  68
Undervisning 77
Socialt miljø 77
Fysisk miljø 64
Udstyr og materialer 80

Indekstal på en skala fra 0-100.

Læs mere om studietilfredshed her.