Undervisningsform

Vi tilrettelægger et anderledes og kreativt undervisningsforløb, hvor du møder andre med iværksætterdrømme, bliver opdateret med relevante faglige input og får fingrene helt ned i maskinrummet. Vi har fokus på praktisk virksomhedsdrift, og du får fingrene ned i maskinrummet, når du skal starte din egen virksomhed – med afsæt i faglige input.

Du kommer til at opleve en optimal blanding af:

  • Faglige input, opgaver og cases
  • Gæsteforedrag og virksomhedsbesøg
  • Relevante bøger og artikler
  • Arbejde i virksomhedsteams
  • Markedsundersøgelser, observationer, interviews mv.
  • Udvikling af innovationsplaner, forretningsmodeller, forretningsplaner og vækstplaner
  • Innovation camp
  • International inspiration på 2 ugers ophold i udlandet.

Vi skaber et kreativt og socialt læringsmiljø, hvor du møder andre med iværksætterdrømme og får mulighed for at skabe et netværk, som du kan bruge i din videre karriere.

Uddannelsen er baseret på tværfaglighed. Du lærer, hvad du selv er god til, hvad du kan lære af andre, og hvad I er gode til i teamet. På denne måde bringes alles kompetencer i spil og I oplever, at I godt kan få succes, når alle bidrager.

Individuel coaching

Når du starter på uddannelsen, kortlægger vi din iværksætterprofil. Med udgangspunkt i den får du løbende individuel coaching og sparring - gennem hele uddannelsen.

Virksomhedsteams

Alle prøver at starter en virksomhed op i løbet af uddannelsen.

Du kommer til at arbejde i virksomhedsteams, som typisk består af 4-5 studerende med forskellige faglige og personlige kompetencer. I virksomhedsteamet sættes jeres individuelle kompetencer i spil, så de supplerer hinanden. Du kommer til at arbejde i forskellige teams i løbet af uddannelsen. Ved eksamensprojekter og under praktikopholdet sammensætter du dit eget ”Dream Team”.

Eksamensform

Eksamenerne er tværfaglige og tager udgangspunkt i dine eller virksomhedsteamets egne projekter. På 1. semester er der en mundlig eksamen med opponent, som tager udgangspunkt i en udarbejdet innovationsplan. På 2. semester er der en mundlig eksamen, som tager udgangspunkt i en udarbejdet forretningsmodel. Denne eksamen vil være en seminarpræsentation med efterfølgende diskussion om et valgfrit uddannelseselement. På 3. semester skal du til eksamen i evaluering af din praktik og det afsluttende bachelorprojekt.

Innovation Camp

Som en del af uddannelsen skal du deltage i Innovation Camp, som typisk er et intensivt 48-timers forløb, der foregår et andet sted end på akademiet. Her skal du sammen med andre udvikle idéer til løsning af en konkret problemstilling.