Studietilfredshed

- professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Område 2013
svar fra 70 %
2014
svar fra 83 %
2015
svar fra 71 %
Studieglæde 
- Hvordan de studerende trives på uddannelsen.
69  68 71
Udbytte 
- Hvor tilfredse de studerende er med det faglige udbytte og niveau på uddannelsen.
66 66 66
Loyalitet
- I hvor høj grad de studerende anbefaler uddannelsen til andre og forventer at gennemføre.
79 76 80
Vurdering af forhold, som har betydning for studieglæde og loyalitet
Organisering af uddannelsen  60  62 61
Undervisning 76 73 75
Socialt miljø 77  79 76
Fysisk miljø 80  na 73
Udstyr og materialer 73 na 71

Indekstal på en skala fra 0-100.

Læs mere om studietilfredshed her.